Поиск по сайту

Отдел образования, спорта и туризма администрации
Советского района г. Гомеля

Дошкольное образование

Дошкольное образование – уровень основного образования, направленный на разностороннее развитие личности ребёнка раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и потребностями, формирование у него нравственных норм, приобретение им социального опыта.

Учреждение дошкольного образования – учреждение образования, которое реализует образовательную программу дошкольного образования, программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью.Учреждения дошкольного образования могут быть следующих видов:

  • ясли;
  • ясли-сад;
  • детский сад;
  • санаторный ясли-сад;
  • санаторный детский сад;
  • дошкольный центр развития ребенка.

Ясли – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники от 2 месяцев до 3 лет получают дошкольное или специальное образование и могут получать оздоровление.

Ясли-сад – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 7 лет получают дошкольное или специальное образование и могут получать оздоровление.

Детский сад – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет получают дошкольное или специальное образование и могут получать оздоровление.

Санаторный ясли-сад – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 7 лет получают дошкольное или специальное образование и оздоровление.

Санаторный детский сад – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет получают дошкольное или специальное образование и оздоровление.

Санаторный ясли-сад, санаторный детский сад и санаторная группа яслей, яслей-сада, детского сада, дошкольного центра развития ребенка (далее – санаторный ясли-сад, санаторный детский сад, санаторная группа) создаются в порядке, установленном законодательством, отдельно для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, с соматической патологией (заболевания органов дыхания, пищеварения, системы кровообращения, заболевания крови и кроветворных органов и другие), больных туберкулезом и с риском его развития.

Дошкольный центр развития ребенка – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 7 лет получают дошкольное или специальное образование и оздоровление, а также развивают творческие способности.

Получение дошкольного образования в государственном учреждении дошкольного образования является бесплатным.

Оказание услуг в учреждении дошкольного образования на платной основе осуществляется на основании договора о платных услугах в сфере образования.

Источник: Постановление Министерства Образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 150. "Об утверждении Положения об учреждении дошкольного образования и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства образования Республики Беларусь".

Беларускамоўная група — першая група ў Савецкім раёне з беларускім навучаннем!

Выхавальнік Гаўрыленка Аксана Сяргееўна

Каб лепей пазнаць гісторыю свайго краю, выхоўваць любоў да родных мясцін, трэба размаўляць на роднай мове. Скарбніца нашай краіны вельмі багатая песнямі, апавяданнямі, вершамі і казкамі, традыцыямі і святамі. Казкі любяць усе — дарэчы, не толькі малыя, але і дарослыя. Так вось размаўляючы на беларускай мове – мове нашых бацькоў і продкаў у паўсядзённым жыцці – малыя кожны дзень адпраўляюцца ў казачнае падарожжа слоў: крок за крокам яны пазнаюць усё больш і больш і стараюцца ўжываць свае веды ў гульнёвай і навучальнай дзейнасці. А як прыемна чуць ад бацькоў, што дзеці, калі прыходзяць дадому пасля дзіцячага садка, пачынаюць вучыць іх! Што гэта значыць? Гэта значыць тое, што дзеткам падабаецца вывучаць родную мову!

Серада – дзень беларускамоўных зносін.

Кожную сераду дзеці старэйшай групы знаёмяцца са скарбамі мінулага. Выхавальнік, шчыры прыхільнік беларускай культуры, сваёй эмацыянальнасцю, узнёсласцю, пяшчотаю да роднага слова зацікавіла дзяцей. У час занятку-гульні была ўведзена такая фальклорная форма як прыказкі і прымаўкі – маленькія шэдэўры, поўныя народнай мудрасці, што стагоддзямі ствараліся продкамі. У працэсе сумеснай дзейнасці дарослага і выхаванцаў з’явілася магчымасць для ўзбагачэння слоўніка дзяцей новымі спецыфічнымі тэрмінамі – збан, лыжка, талерка і г.д. Дзеці з задавальненнем адказвалі на пытанні выхавальніка і прымалі ўдзел у гульнях. Кожны з іх адчуваў сябе часцінкай гісторыі беларускага народа.

Звяртаем увагу бацькоў!

У дзяржаўнай установе адукацыі “Яслі-сад № 161 г. Гомеля” (вуліца Маневіча, 24 а) з першага верасня 2018 таксама будзе працаваць беларускамоўная група.

Дата последнего изменения: 22.05.2019 15:35

Новости

77 лет со дня Великой Победы

77 лет со дня Великой Победы

10 Мая 2022 09:36

8

Футбол для всех!

07 Апреля 2022 09:10

1

Приглашаем в бассейн

18 Марта 2022 17:30

2

Все новости
00:00